Ο πρόεδρος του χωρίου κ. Γιάννης Γκέκας "καλλωπίζει" το χωριό για τους πασχαλινούς επισκέπτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: